Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.10.2019 Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej we Włocławku – ocena stanu sanitarnego szkoły Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – potrącenia z wynagrodzeń za pracę Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – przestrzeganie przepisów prawa w zakresie BHP Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – monitorowanie kompetencji kluczowych Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej we Włocławku – ocena stanu sanitarnego szkoły Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy- kontrola przestrzegania zasad oceniania klasyfikowania i promowania Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej we Włocławku – kontrola stanu sanitarnego szkoły Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – kontrola Statutu Szkoły Szczegóły