Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY, EWIDENCJE

 1.     rejestr zamówień publicznych,
 2.     rejestr wydawanych świadectw ukończenia szkoły,
 3.     rejestr świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń przekazywanych szkole przez komisję okręgową,
 4.     rejestr wydawanych zaświadczeń dla uczniów,
 5.     rejestr skarg i wniosków,
 6.     rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 7.     rejestr zatrudnionych nauczycieli,
 8.     rejestr zatrudnionych pracowników,
 9.     rejestr wydawanych zaświadczeń dla pracowników,
 10.     rejestr wypadków uczniów,
 11.     rejestr decyzji dyrektora szkoły,
 12.     rejestr aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
 13.     rejestr zarządzeń dyrektora szkoły,
 14.     rejestr wniosków dotyczących awansu zawodowego,
 15.     rejestr odczynników chemicznych,
 16.     księga uczniów,
 17.     księga zastępstw,
 18.     księgę kontroli organów uprawnionych,
 19.     dziennik korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 20.     ewidencja wydanych duplikatów,
 21.     ewidencja środków trwałych,
 22.     karty ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 23. karty ewidencji czasu pracy.

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>