Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-10-04 13:10:45 Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej we Włocławku – ocena stanu sanitarnego szkoły Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej:  Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna we Włocławku Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły oraz ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach.  Przestrzeganie… Szczegóły
2 2019-08-26 15:00:40 Konserwator w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika we Włocławku Szczegóły
3 2019-08-05 11:50:28 Referent w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika we Włocławku Szczegóły
4 2019-03-06 13:31:25 Konserwator w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika we Włocławku Szczegóły
5 2019-02-01 10:00:33 Budżet II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku na rok 2019 Informacje na temat zmian budżetowych znajdują się w siedzibie placówki. Szczegóły
6 2019-01-24 13:23:57 Majątek II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku na rok 2019 Informacje na temat zmian majątku dostępne są do wglądu w siedzibie placówki. Szczegóły
7 2019-01-02 12:17:40 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - potrącenia z wynagrodzeń za pracę Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej:  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku Zakres kontroli: Potrącenia z wynagrodzeń za pracę Okres objęty kontrolą: Kontrola bieżąca Termin kontroli: 13,17,19,21.12.2018r. Dokumentacja… Szczegóły
8 2018-12-21 08:13:03 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – przestrzeganie przepisów prawa w zakresie BHP Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej:  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole w związku ze sprawowanym… Szczegóły
9 2018-10-26 11:24:14 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - monitorowanie kompetencji kluczowych Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej:  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku Zakres kontroli: Monitorowanie kompetencji kluczowych Okres objęty kontrolą: Rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 Termin kontroli: 22-23.10.2018r. Dokumentacja i przebieg kontroli:… Szczegóły
10 2018-03-16 13:25:04 Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej we Włocławku – ocena stanu sanitarnego szkoły Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej:  Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna we Włocławku Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły oraz ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach.  Przestrzeganie… Szczegóły
« 1 2 3 »