Dane podstawowe

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
Imię i nazwisko Dyrektora: Małgorzata Ćwikowska
Adres: ul. Urocza 3 87-800 Włocławek
Telefon: +4854 2360223
Fax: +4854 2367402
Poczta elektroniczna: lo2[dot]wloclawek[at]wp[dot]pl
Strona internetowa: www.lo2.wloclawek.pl
REGON: 000213262

Imię i nazwisko Inspektora ds. ochrony danych osobowych: Jadwiga Olejniczak
Telefon: +4854 427-01-58
Poczta elektroniczna: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl

Klauzula informacyjna

•administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika we Włocławku z siedzibą we Włocławku ul. Urocza 3 tel. 54 236 02 23 adres e-mail: lo2[dot]wloclawek[at]wp[dot]pl

•inspektorem ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika we Włocławku jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 Włocławek Pani Jadwiga Olejniczak, tel. 54 427 01 58, adres e-mail jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl;

•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO;

•Podane przez Panią/Pana dane  nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora,  instytucje upoważnione z mocy prawa np. ZUS, US itp.;

•Podane przez Panią/Pana dane  osobowe również nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych;

•W procesie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mogą uczestniczyć podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Pani/Pana danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, obsługę księgową, usługi bhp, usługi medycyny pracy itp.;

•Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich  przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa;

•posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

•podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę    i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ ZAŁATWIANIA SPRAW

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika we Włocławku sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>